Điều kiện cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Hà Nội

05/03/2021 Tuấn Phát

Thẻ tạm trú là giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao cấp cho người nước ngoài được phép cư trú có thời hạn tại Việt Nam, có giá trị thay thế thị thực. Vì vậy, đây được coi là một loại giấy tờ vô cùng quan trọng khi người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam nói chung và tại Hà Nội nói riêng.

Vậy điều kiện cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Hà Nội là gì?

 Cơ sở pháp lý 

 1. Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;

 2. Thông tư số 31/2015 / TT – BCA hướng dẫn việc cấp thị thực, thẻ tạm trú, giấy phép xuất nhập cảnh, định cư cho người nước ngoài tại Việt Nam.

 3. Thông tư 04/2016 / TT – BNG hướng dẫn thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao

 1. Điều kiện làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Hà Nội 

Người nước ngoài tại Hà Nội được cấp thẻ tạm trú khi có đủ các điều kiện sau:

 •  Đối tượng được cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam: 

 1. Người nước ngoài là thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, tổ chức liên chính phủ tại Việt Nam và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc đi cùng nhiệm kỳ được cấp thẻ tạm trú ký hiệu NG3.

 2. Người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ, TT được xét cấp thẻ tạm trú có ký hiệu giống ký hiệu thị thực.

 •  Có đơn đề nghị cấp thẻ tạm trú hợp lệ, phù hợp với quy định của pháp luật; 

 •  Đủ điều kiện cấp thẻ tạm trú hoặc thẻ cũ đã hết hạn sử dụng sẽ được xét cấp thẻ mới. 

the-tam-tru-5-3

 2. Thời hạn của thẻ tạm trú của người nước ngoài tại Hà Nội 

 • Thời hạn của thẻ tạm trú được cấp phù hợp với mục đích nhập cảnh và theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thẻ tạm trú có giá trị từ 1 năm đến 05 năm nhưng ngắn hơn ít nhất 30 ngày so với thời hạn của hộ chiếu.

 • Thẻ tạm trú có ký hiệu DT, DH, NG3, LV1, LV2 có thời hạn không quá 05 năm.

 • Thẻ tạm trú ký hiệu NN1, NN2, TT có thời hạn không quá 03 năm.

 • Thẻ tạm trú ký hiệu LD và PV1 có thời hạn không quá 02 năm.

 3. Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Hà Nội 

Ứng dụng bao gồm các tài liệu sau:

 1. Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân làm thủ tục mời, bảo lãnh;

 2. Đơn xin cấp thẻ tạm trú (có dán ảnh);

 3. Hộ chiếu;

 4. Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam.

 4. Thủ tục xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Hà Nội 

Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài tại Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú ký hiệu NG3 tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao;

Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài trong trường hợp quy định tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh – nơi cơ quan, tổ chức mời, cơ quan, tổ chức bảo lãnh hoặc nơi cá nhân mời, bảo lãnh cư trú;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao xem xét cấp thẻ tạm trú.

 5. Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Hà Nội 

Nhận thấy nhu cầu làm thẻ tạm trú của người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Hà Nội, vietnambooking Cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài với chất lượng dịch vụ uy tín và chuyên nghiệp nhất.

 1. Tư vấn mọi vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam;

 2. Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ, giấy tờ theo quy định của pháp luật;

 3. Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

 4. Nhận kết quả và bàn giao đúng thời gian đã cam kết;

 5. Miễn phí cung cấp VBPL + các biểu mẫu, giấy tờ liên quan (nếu khách hàng yêu cầu).

Hình Ảnh Về Hãng

#

#

#

Facebook

Vé Máy Bay Khuyến Mãi