no

Connecticut Top 10 Địa Danh Ngắm Thu Lãng Mạn Tại Mỹ

Connecticut Top 10 Địa Danh Ngắm Thu Lãng Mạn Tại Mỹ

Là một vòng tuần hoàn của tạo hóa, cứ mùa thu tới thì khắp đất trời lại thay màu sắc mới. Nhắc đến mùa thu, người ta sẽ nhớ ngay đến một Cửu Trại Câu có hồ nước trong như ngọc, ...