Giá Vé Ưu Đãi từ Hồ Chí Minh  

  • Hồ Chí Minh
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Phú Quốc
  • Nha Trang, Cam Ranh
  • Singapore
  • Bangkok
  • Los Angeles
  • London
  • Paris

Japan Airlines khuyến mãi

Các chặng bay nổi bật của Japan Airlines

Đi Bangkok

Bangkok

Từ 99 USD
Đi Manila

Manila

Từ 199 USD
Đi Singapore

Singapore

Từ 99 USD
Đi Vancouver

Vancouver

Từ 399 USD
Đi Los Angeles

Los Angeles

Từ 399 USD
Đi Đài Bắc

Đài Bắc - Taipei

Từ 199 USD

Tin Tức Mới Nhất